Banner Foto Munnikenheide College
 

Munnikenheide College
Het Munnikenheide College valt onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Er zijn verschillende kernteams met elk een kernteamleider. De docenten zijn onderverdeeld per kernteam en werken samen op het gebied van onderwijs en leerlingbegeleiding.
 

Missie

Wij creëren een omgeving waarbinnen elke leerling een weg kan vinden naar een passende vervolgopleiding of beroepskwalificatie. Het Munnikenheide College is te omschrijven als een organisatie waarbij zowel in de omgang als in de overdracht naar leerlingen verbondenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen, kernwoorden zijn.
 

Visie

Groepsactiviteiten, samen leven, samen leren en samen werken, maken onderdeel uit van een basispakket voor alle leerlingen. De leerlingen hebben een beperkte mate van vrijheid om een keuze te maken uit het lesaanbod. Vakken worden waar mogelijk geïntegreerd aangeboden. Allerlei vormen van stage zijn werkvormen die een belangrijke rol spelen in ons onderwijs. Ook maken we gebruik van moderne leermiddelen in multifunctionele ruimtes, werkplekken, instructie ruimtes en ruimtes voor praktijksimulatie. 

Doelen

Het Munnikenheide College:
• geeft goed en eigentijds onderwijs op maat;
• geeft extra hulp aan leerlingen die dat nodig hebben;
• heeft aandacht voor ‘heel de mens’;
• vraagt respect voor elkaar en de omgeving zodat iedereen, leerling en personeel, zich veilig voelt;
• biedt ruimte voor het vormen van normen en waarden vanuit de christelijke, levensbeschouwelijke    achtergrond. De multiculturele samenleving wordt daarbij niet uit het oog verloren;
• handelt rechtvaardig naar alle betrokkenen;
• communiceert zo open en direct mogelijk met alle intern en extern betrokkenen;
• leidt, begeleidt, vormt en adviseert haar leerlingen;
• streeft naar een diploma voor iedere leerling op het juiste niveau.

 

Geluidsinstallatie

RSL & Partners BV heeft in opdracht van de dealer een complete geluidsinstallatie ontwikkeld voor de gehele sporthal + buitenterrein. Hierbij waren er diversen wensen en eisen van de beheerder en de school, waaronder het om kunnen roepen vanuit meerdere locaties met daarbij diverse prioriteiten.


Hieronder treft u een overzicht van de gekozen artikelen:

Buiten:
2x Boxxline Audio BPLT-50 (Hoorn Luidspreker)

Gang bij kleedkamers:
8x Boxxline Audio  BCM6-20TW (Plafond Luidspreker)

Sporthal:
6x Bose DS100 Opbouw Luidspreker)

Regie op tribune:
1x Boxxline Audio BPM242 (Voorversterker)
1x Boxxline Audio BCDSD-USB01 (CD/USB/SD Player)
1x Boxxline Audio BMICPAT-4 (Tafel 4 Zone Microfoon)

Beheerder:
1x Boxxline Audio BMICPAT-4 (Tafel 4 Zone Microfoon)

Kantine:
4x Master Audio KEY12 (Topkast 12 inch)
2x Master Audio KEY8 (Topkast 8 inch)
1x Master Audio KEY18W (Subkast 18 inch)

Regiekast achter bar in de Kantine:
1x Boxxline HF42BL660 (42HE Serverrack)
1x Master Audio DSP-206 (Audio Processor)
1x AKG WMS40/Vocal (Draadloze handmicrofoon)
1x Master Audio SD1000 (2-weg versterker)
1x Master Audio TP-2400 (2-weg versterker)
1x Boxxline Audio  BPA-8250 (8-weg versterker)
1x Boxxline Audio BPT-8250 (8-weg 100V Transformer)

Voor meer informatie over Munnikenheide College like hen 
op Facebook en volg hen de voet: