Header Foto De Spreekhoorn

De Spreekhoorn

DE SPREEKHOORN

COMMUNICEREN KUN JE LEREN

De Spreekhoorn is een school voor kinderen met een auditieve en / of communicatieve beperking. Voor de lessen leverde RSL & Partners BV onlangs diverse Samson wireless microfoon systemen en Peavey mengpanelen.

Voor het muzieklokaal leverde wij 2 nieuwe Samson Actieve D412 speakers voor op hun huidige geluidsrack te gebruiken. Hiervoor zijn diverse aanpassingen verricht op het rack en zijn er combikabels gebruikt.

Voor de sporthal van de hoofdlocatie te Breda leverde RSL & Partners BV een compleet nieuwe licht- & geluidsinstallatie voor diverse doeleinden zoals de schoolmusicals, diverse feesten, carnaval, Sinterklaas viering en spraak. Hieronder treft u een overzicht van de geleverde goederen:

1x Regierack tbv licht & geluid bestaande uit:
    > 1x Showtec Lite 8 lichttafel
    > 1x Patchpaneel met inprikpunt tbv Telefoon / IPOD / Laptop

    > 1x Behringer X2222-USB Mengtafel
    > 1x Newhank MP-103 Cd / USB Player
    > 5x AKG WMS40/SPORT Wireless headset microfoon systeem
    > 1x Lade
    > 1x Patchpaneel uit tbv lichtsturing (stroom + signaal)
    > 1x Patchpaneel uit tbv geluid (stroom + signaal)

Door de keuze van onze adviseur van de juiste artikelen is het rack geheel " plug and play" geworden met een duidelijke en strakke/rustige uitstraling. Veel mensen schrikken van veel knopjes,  toeters en bellen. Door duidelijke segmenten te maken is het zeer gebruiksvriendelijk geworden. Als de klant de frontdeksel wegneemt kan er uit de deksel een poot geklapt worden en aan de zijkant van de deksel geklikt worden. Zo maakt u een extra tafel waar u bijv. uw microfoon op klaar kunt leggen of uw laptop op neer kan zetten.
Het bovenste deel van de kist met de lichttafel schuift u zo naar achter dat u een vrij zicht krijgt op de geluidstafel. Dit systeem blokkeert vanzelf zodat u hem er niet vanaf kunt schuiven. door dit systeem kunt u heel makkelijk in uw eentje de licht en geluidsregie bedienen.

2x Lichtstatief tbv frontlicht op podium bestaande uit:
    > 1x Showtec lichtstatief metaal tot 4 meter hoog
    > 1x Showtec active fourbar
    > 4x Showtec Fresnel 300W incl. filterframe & barndoor
    > 2x Haak
    > 1x Kleurenfilterset

De lichtstatieven worden van uit de lichttafel bediend, alle 8 de lampen kunnen afzonderlijk van elkaar bediend worden of diverse lampen tegelijk. De klant kan ook voor een aantal lampen een kleuren filter stoppen om ook meer sfeer te maken op het podium. Met de 2 haken kan de klant in 1x de gehele fourbar in het berghok aan het plafond hangen aan een buis. Zo blijft de fourbar van de grond om beschadigingen te voorkomen.

Voor de bekabeling van het licht en geluid is goed over na gedacht voor de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van de kinderen. Aangezien er veel kinderen rond lopen op de dagen dat het gebruikt wordt vonden wij van belang om zo min mogelijk bekabeling te gebuiken. Daarom is er gekozen voor combikabel waar stroom en signaal allebei doorheen loopt. Hieronder treft u een overzicht van de bekabeling:

Geluid:
2x Combikabel toevoer / doorlus 2.5m
1x Combikabel toevoer / doorlus 5m
2x Combikabel toevoer / doorlus15m
1x Combikabel toevoer / doorlus 20m
2x Combi splitterbox geluid
 
Alle geluids combikabels kunnen als toevoer gebruikt worden of als een doorlus naar een volgende speaker. Zo kan de school 2 geluidssystemen tegelijkertijd gebruiken, hun huidige rack met 2 nieuwe speakers en het nieuwe rack met 2 speakers, of 1 rack met alle 4 de speakers. Indien alle 4 de speakers gebruikt worden hoeft de klant maar naar de 1e 2 speakers een kabel vanuit het rack te leggen, dan daar een combisplitterbox en een korte naar boven en een doorluskabel naar de volgende speaker. Zo hoeven ze geen 4 lange kabels naar het rack te leggen ivm de kosten van vele meters kabel en de veiligheid van de kinderen.
 
Licht:
1x Combikabel toevoer / doorlus 4m
1x Combikabel toevoer / doorlus 15m
1x Combikabel toevoer / doorlus 20m
1x Combi splitterbox licht

Vanuit het regierack gaat er 1 combikabel naar de 1e lichtstatief, daar ligt een splitterbox en gaat er een 4m naar boven. Verder vanuit de splitterbox een 2e toevoer kabel naar de 2e lichtstatief.
 
Voor de locatie te Bergen op Zoom leverde RSL & Partners BV een compleet nieuwe licht- & geluidsinstallatie voor diverse doeleinden zoals de schoolmusicals, diverse feesten, carnaval, Sinterklaas viering en spraak. Hieronder treft u een overzicht van de geleverde goederen:
 
1x Regierack tbv licht & geluid bestaande uit:
> 1x Patchpaneel met inprikpunt tbv Telefoon / IPOD / Laptop
> 1x DAP CD / USB / MP3 Speler
> 1x Yamaha MG12XU 12Ch. Mengtafel + Effecten
> 1x AKG WMS40 Mini2 Vocal Dubbele draadloze microfoonset
> 1x 2HE Lade tbv kleinmateriaal en microfoons
> 1x 3HE Lade tbv bekabeling
> 1x Aansluitpaneel
> 1x DAP CX-1500 Versterker

2x Boxxline 12inch Topkast 350W RMS

2x K&M Microfoonstatief
2x K&M Speakerstatief incl. draagtas
2x Speakerkabel 20m.
 
 
Richting
De Spreekhoorn is van oorsprong een katholieke school. Dit betekent dat het verzorgen van onderwijs aan kwetsbare kinderen in de samenleving een vanzelfsprekende opdracht is. De Spreekhoorn is toegankelijk voor iedereen. Kinderen en personeel van alle gezinnen zijn welkom. Vanuit een sfeer van openheid en betrokkenheid willen we de kinderen leren respect te hebben voor elkaars overtuiging, om zo een basis te leggen om samen te spelen, te werken, te leren en te leven.
 
Waar staat de school voor? 
 
Onze kernwaarden
De Spreekhoorn wil in vrijheid leren en werken. Onze kernwaarden daarbij zijn: veiligheid-plezier-samen-leren-balans. De Spreekhoorn staat dus voor: “met plezier samen leren in veiligheid en in balans”.
 
Collectieve ambitie De Spreekhoorn
 
De visie van De Spreekhoorn op taalonderwijs: 
Visie
De Spreekhoorn is een taalschool waarin het leren vanuit de sociale context een centrale plaats inneemt tijdens het leerproces. Het gesprek met accent op taal- en communicatieontwikkeling, dat spontaan start vanuit de leerlingen of vanuit thema’s uit de verschillende methoden, is steeds opnieuw het vertrekpunt om relaties aan te gaan en te onderhouden..
 
 
Aansluiten bij de kerndoelen van het basisonderwijs.
De aan het cluster 2 onderwijs aangepaste kerndoelen van het basisonderwijs worden als uitgangspunt gebruikt. In het onderwijs wordt zoveel mogelijk gestreefd om de kerndoelen van het basisonderwijs te halen.  Op basis van het Geprognosticeerd Eindperspectief maken we per individuele leerling een leerroute die daarbij past. We stellen doelen dusdanig dat de leerlingen blijvend uitgedaagd worden in hun leren en dat het uitstroomperspectief van de leerling van De Spreekhoorn hoger is dan je mag verwachten van de cluster 2 populatie.
 
Ontwikkeling van de sterke kanten van de leerling en omgaan met de beperking.
Onze leerlingen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Door het ontwikkelen van hun sterke kanten kunnen de leerlingen deze als compensatiestrategie gebruiken voor de gebieden waarin zij een achterstand hebben. De leerlingen leren de beperking van zichzelf en van anderen te accepteren, zodat zij zelfstandig en met een realistisch zelfbeeld met hun auditieve en/of communicatieve beperking in de maatschappij kunnen functioneren.
 
Een adequaat leerlingvolgsysteem.
De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd middels een leerlingvolgsysteem. Dit systeem is gemakkelijk toegankelijk, efficiënt in gebruik voor alle disciplines en geeft een duidelijk beeld van de leerling.
De leerling wordt gevolgd door evaluaties van vooraf gestelde cluster 2 doelen. Op De Spreekhoorn is voor iedere leerling een ononderbroken ontwikkelingsleerlijn. Tussen de verschillende disciplines op De Spreekhoorn vindt onderlinge afstemming plaats met betrekking tot methodegebruik en de pedagogische en didactische aanpak.
 
Overing
 
Zelfstandigheid en reflectie op eigen handelen.
Het onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen geleerd wordt zelfstandig te werken. Na het uitvoeren van zijn taak reflecteert de leerling met de hulp van de leerkracht op zijn handelen en analyseert wat er goed of minder goed is gegaan. De leerlingen leren hiervan en kunnen zelfstandig of met hulp hun handelen aanpassen, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen. Het zelfstandig leren werken is ook gericht op dagelijks handelen waaronder bijvoorbeeld conflictsituaties. Leerlingen leren om te gaan met het geven en ontvangen van feedback.
 
Het delen van kennis en expertise met anderen.
De Spreekhoorn vindt het belangrijk dat het personeel goed op de hoogte is en blijft van de onderwijsontwikkelingen, door middel van gerichte bij- en nascholingstrajecten, collegiale consultaties en intervisiegesprekken. We maken gebruik van de expertise vanuit onze vereniging Siméa, externe instellingen en organisaties. Ook is er een goede samenwerking met andere cluster- 2 scholen en het regulier onderwijs in ons samenwerkingsgebied.
Daarnaast delen wij onze expertise met anderen middels onze Productenbank en Kindertaal.
 
Medezeggenschap
 
Schoolgrootte
Op 16 januari 2013 telde de school 461 leerlingen.
Daarnaast begeleidt De Spreekhoorn in een straal van 55 kilometer 310  kinderen in het regulier (primair + voortgezet ) onderwijs (Ambulante Begeleiding).
 
Voor meer informatie over De Spreekhoorn kijk op: www.spreekhoorn.nl

Wilt u ook een geheel vrijblijvend advies voor een licht- en/of geluidsinstallatie voor uw school? Vraag dan onze adviseurs voor een geheel kosteloos advies, voor ieder budget is een passende oplossing!